מילון מונחים

NCT

מהי הבדיקה ?

בדיקות אלה הן אבן הבסיס לאבחון מחלות או פגיעות של מערכת העצבים ההיקפית והשרירים.
 
חשוב לציין, כי מדובר בשתי בדיקות נפרדות: 
א. בדיקת הולכה עצבית : NCT- nerve conduction tests
ב. בדיקת EMG (בדיקת השרירים): electromyography – EMG
 
לעיתים קרובות, משתמשים במונח בדיקת EMG כשם כללי עבור שתי הבדיקות (בדיקת הולכה עצבית ובדיקת השרירים, דהיינו בדיקת EMG), אך כפי שצויין, יש להבחין בין שתי הבדיקות: הראשונה, בדיקת הולכה עצבית - משמשת להערכת תפקוד העצבים והשניה, בדיקת EMG -לבדיקת השרירים. בדיקות אלה נקראות גם בדיקות אלקטרופיזיולוגיות, דהיינו בדיקות המודדות את הפעילות החשמלית בעצבים או בשרירים כמדד לפעילות הפיזיולגית שלהם. בדיקת הולכה עצבית ובדיקת EMG משלימות אחת את השניה, אך לא תמיד יש הכרח לבצע את שתיהן. כאשר מדובר בבעיה עצבית, לעיתים קרובות יש לבצע את שתי הבדיקות: בדיקת EMG ובדיקת הולכה עצבית – וזאת משום שפגיעות בעצבים עלולות לגרום לשינויים בשרירים, אשר ניתנים להערכה בבדיקת EMG. כאשר מדובר במחלות שריר ראשוניות, לא תמיד יש הכרח בבדיקת ההולכה העצבית, בדיקת EMG בלבד עשויה להספיק, וזאת משום שההולכה בעצבים, אינה נפגעת בעקבות מחלות של השרירים.
 
בדיקת הולכה עצבית (NCT):
בדיקה זו מעריכה את תפקוד העצבים ההיקפים. לפני שנתאר את הבדיקה, אקדים ואציין, כי לבדיקה מספר מגבלות: א. מגבלות אנטומיות- לא כל עצב ניתן לבדיקה, למשל שורשי העצבים היוצאים מחוט השדרה אינם ניתנים לבדיקה ישירה עקב מיקומם האנטומי. ב. הבדיקה מעריכה את סיבי העצבים שקוטרם גדול, כך שתתכן נוירופתיה הפוגעת בעצבים בעלי הקוטר הקטן, אשר לא תתגלה בבדיקת ההולכה העצבית. 
המסקנה המתבקשת מכך היא, שבדיקת ההולכה העצבית (כמו גם בדיקת השרירים) לא תמיד מדגימה את הפגיעה במערכת העצבים ההיקפית. מכאן, שיש להתייחס לבדיקות האלקטרופיזיולוגיות בהקשר הרחב של התמונה הקלינית. בדיקות אלה הינן המשך ישיר של הבדיקה הנוירולוגית, וחובה להתייחס לתוצאותיהן בהקשר הכללי של התסמונת הנוירולוגית. יש לתכנן את הבדיקות בהתאם לתמונה הנוירולוגית והממצאים בבדיקה הנוירולוגית.
 
עיקרון בדיקת ההולכה העצבית (בה"ע) הוא גירוי חשמלי של העצב בנקודה מסויימת, וקליטה מאותו עצב בנקודה מרוחקת יותר או מהשריר המעוצבב על ידי העצב המגורה. בדיקת ההולכה העצבית מחולקת לשניים: א. בדיקת הולכה מוטורית- בדיקת העצבים האחראים על עצבוב השרירים והתנועה. בבדיקה זו נגרה חשמלית את העצב המוטורי ונמדוד את התגובה מהשריר אותו הוא מעצבב. ב. בדיקת הולכה סנסורית (תחושתית)- נגרה חשמלית את העצב התחושתי ונרשום את התגובה מנקודה מרוחקת באותו העצב. 
יצויין, כי הגירוי החשמלי ניתן לרוב על ידי מגרה המונח 
על גבי העור, ואינו כרוך בדקירה או חדירה דרך העור. הגירוי החשמלי כרוך באי נעימות מסויימת, אך ניתן להפחית במידה משמעותית את הכאב על ידי איתור מדוייק של מיקום העצב, דבר המאפשר הפחתת הזרם. מניסיוני, רוב הנבדקים עומדים בבדיקה ללא בעיה.
 

הכנות רלוונטיות לפני הבדיקה 

המצאות קוצב לב. נא ליידע את הרופא מבצע הבדיקה . במקרה זה תעשה הבדיקה בגפה המרוחקת מהלב.
 

מה להביא לבדיקה


*הפנייה מפורטת מהרופא המפנה לבדיקה.
*התחייבות כספית מתאימה או תשלום במזומן בהתאם לתעריף
מכבי 26 ₪
לאומית ומאוחדת – התחייבות 
 

מידע כללי 


מהלך הבדיקה:
אלקטרודות שטח חד פעמיות לקליטת תגובה מהעצב הנבדק מוצמדות מעל השרירים. גירוי חשמלי בעוצמה לא מסוכנת ניתן מעל העצב. מספר הגירויים תלוי בסיבת ההפניה. תחושת זרם חשמלי צפויה בזמן מתן גירוי.
בדרך כלל הדבר אינו מצריך משככי כאבים. 
אין כל סיכון בבדיקה.
משך הבדיקה כ- 30 דקות.
הבדיקה מתבצעת ע"י רופאים נוירולוגים  מומחים בעלי ידע וניסיון ובאמצעות מכשור מתקדם.
בתום הבדיקה מקבלים דו"ח מסכם מודפס .
◄ חזרה לכל המונחים